Univerzální testovací stroj

  • DRK101SA Universal Tensile Testing Machine

    Univerzální tahový zkušební stroj DRK101SA

    DRK101SA je nový typ vysoce přesného inteligentního testeru, který naše společnost zkoumá a vyvíjí v souladu s příslušnými národními normami a přijímá moderní koncepty mechanického designu a technologii počítačového zpracování pro pečlivý a rozumný návrh.
  • DRK101-300 Microcomputer Controlled Universal Testing Machine

    Univerzální testovací stroj DRK101-300 řízený mikropočítačem

    Mikropočítačem řízený univerzální testovací stroj DRK101-300 je vhodný pro testování a analýzu statických vlastností kovů a nekovů (včetně kompozitních materiálů) v tahu, tlaku, ohybu, smyku, odlupování, trhání, udržení zatížení, relaxaci, vratném pohybu, atd.